Kalitede Sürekli İlerliyoruz

Özmıhçı Otomotiv, Kalite Tesadüf Değildir sloganından yola çıkarak, kendi Kalite yolculuğunu Genel Müdürümüz Sayın Erkan MIHÇI önderliğinde başlatmıştır.

Özmıhçı Otomotiv olarak sektörümüzde, ürün ve hizmet kalitemiz ile güvenilir ve tercih edilir firmalar arasında yer almayı ilke edinerek yönetim politikamızı da bu doğrultuda belirlemiştir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan firmamız tüm ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerini, ürünün tasarımından arzına kadar üretimin her aşamasında, sürdürülebilir gelişme ilkesi, toplam kalite felsefesi çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. 

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

Firmamız yakın zamanda ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ve OHSAS 18001 sistemlerini kapsayan Entegre Yönetim sistemi modeline geçmeyi planlamaktadır. Bu çerçevede Üst yönetimimiz tarafından, profesyonel Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri temin edilmiştir. Bu sayede süreçlerimizi daha hızlı ve  daha verimli hale getirmiş olacağız.